Grupa Kapitałowa Specjał wspiera projekt ustawy ograniczającej handel w niedzielę

Grupa Kapitałowa Specjał wspiera projekt ustawy ograniczającej handel w niedzielę

Projekt powstał w odpowiedzi na potrzeby pracowników zatrudnionych w placówkach handlowych. Zachęcamy do zapoznania się z założeniami projektu oraz do wsparcia.

Ustawa ma na celu ustalenie zasad zakazu handlu w placówkach handlowych oraz w podmiotach działających na rzecz handlu w niedziele z wyłączeniem kilku niedziel w roku, w przypadku których potrzeba handlu podyktowana jest szczególną koniecznością zaspokajania potrzeb ludności oraz ustalenie zasad godzinowego ograniczenia handlu w wigilię Bożego Narodzenia i Wielką Sobotę. Ponadto zapisy ustawy przewidują odstępstwa od ww. zakazu poprzez ustalenie podmiotów gospodarczych, które zgodnie z zakresem usług lub/i formą prowadzenia działalności będą mogły działać w niedziele.

Grupa Kapitałowa Specjał popiera projekt, ponieważ jedynie ogranicza on, a nie zakazuje handlu w niedziele. Ponadto:

  • Handlować w niedziele będą mogły m.in. małe sklepy osiedlowe, piekarnie, kioski z prasą, stacje benzynowe czy sklepy na dworcach i lotniskach.
  • Sklepy będą również otwarte m.in. w niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i Wielkanoc, a także w okresach, w których organizowane są sezonowe wyprzedaże oraz w niedziele przed i po wakacjach.
  • Na ograniczeniu handlu w niedziele zyskają nie tylko pracownicy, ale całe ich rodziny.

 

Zachęcamy do wsparcia inicjatywy! Podpisz listę poparcia, poproś o to rodzinę i znajomych! Przy zbieraniu podpisów, należy podać: pełne imię (imiona) oraz nazwisko, dokładne miejsce zamieszkania, numer PESEL.

 

Projekt ustawy, uzasadnienie oraz lista do zbierania podpisów dostępne są poniżej:

 

Lista poparcia ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę

Projekt ustawy

Uzasadnienie

 

 

2016-07-27