Rekrutacja

Rekrutacja

PROCES REKRUTACJI KANDYDATÓW DO PRACY W PSH NASZ SKLEP SKŁADA SIĘ Z NASTĘPUJACYCH ETAPÓW:

I  REKRUTACJA
Pracownicy działu rekrutacji analizują otrzymane dokumenty aplikacyjne. Jeśli kompetencje kandydatów są zgodne z oczekiwaniem, wówczas w zależności od stanowiska, kandydaci zapraszani są na rozmowę kwalifikacyjną.

Przesyłając dokumenty do nas prosimy zwrócić uwagę na to, aby:

 1. Twoja aplikacja była zgodna ze stawianymi przez nas wymaganiami.
 2. Twoja aplikacja była kompletna tzn. zawierała wszystkie wymagane elementy.
 3. Twoja aplikacja zawierała numer referencyjny lub nazwę stanowiska, o które się ubiegasz.
 4. Twoja aplikacja zawodowy zawierał aktualne dane kontaktowe w tym prawidłowy numer telefonu.
 5. Twoja aplikacja zawiera klauzulę ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Sprawdzić formę graficzną przygotowanych dokumentów.
   

W procesie rekrutacji bierzemy również pod uwagę następujące kryteria:

 • Staż pracy oraz doświadczenie w branży,
 • Udokumentowane umiejętności zawodowe,
 • Możliwy termin podjęcia pracy przez kandydata,
 • Oczekiwania finansowe.

 

II  PIERWSZA ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
Rozmowa prowadzona jest przez osobę z działu HR, która koordynowała cały proces rekrutacji. Pamiętaj, żeby traktować rozmowę rekrutacyjną jak ……... rozmowę. Jesteś naszym partneremw tym procesie i z chęcią odpowiemy na wszystkie Twoje pytania dotyczące stanowiska, na które aplikujesz. W PSH Nasz Sklep bardzo dbamy o przyjazną atmosferę podczas rekrutacji.

 

III  DRUGA ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
Wybrani kandydaci zostają zakwalifikowani do kolejnego etapu, którym jest bezpośrednia rozmowa z przełożonym lub z przełożonym wyższego szczebla.

 

IV  OFERTA
Przed złożeniem oferty pracy pracownik HR i przełożony omawiają warunki oferty oraz  zakres obowiązków dla wybranego kandydata, weryfikujemy przedstawione przez kandydata dokumenty, za zgodą kandydata sprawdzamy jego referencje. Wybranemu w procesie rekrutacji kandydatowi przedstawiamy korzyści płynące z zatrudnienia w firmie PSH Nasz Sklep i składamy ofertę pracy.

 

V  ZATRUDNIENIE I ROZPOCZĘCIE PRACY
Przed formalnym rozpoczęciem pracy każdy kandydat musi wykonać badania lekarskie potwierdzające zdolność do pracy na danym stanowisku. Pierwszego dnia pracy każdy nowy pracownik podpisuje umowę o pracę.

 

Jeśli żadna z ofert nie spełnia Twoich oczekiwań prześlij nam swoje dokumenty aplikacyjne czyli CV oraz list motywacyjny na adres e-mail rekrutacja@nasz-sklep.pl. W liście motywacyjnym napisz na jakim stanowisku i dlaczego chciałbyś/chciałabyś pracować w naszej firmie, a my skontaktujemy się z Tobą jak tylko będziemy mieć dla Ciebie ofertę pracy w przyszłości. 

 

Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą!!!

Życzymy powodzenia w procesie rekrutacyjnym!!!