Portal Secret s.c. 
Adres:
 ul. Boya-Żeleńskiego 16, 35-105 Rzeszów

data przystąpienia do programu 01.09.2018
 
Rabat dla uczestników 10% na usługi, grupy 2-5 osób
Alcatraps Rafał Ożóg 
Adres: ul. Słowackiego 7A, 35-060 Rzeszów
 
data przystąpienia do programu 01.09.2018 
 
Rabat dla uczestników 10% na usługi, grupy 2-5 osób
KREATYW Karol Motyka (LOCK NESS)
Adres: ul. Zygmuntowska 1, 35-030 Rzeszów
 
data przystąpienia do programu 01.09.2018 
 
Rabat dla uczestników 10% na usługi, grupy 2-5 osób
CREATIVITY Jakub Kulig (SHARELOCK)
Adres firmy: ul. Gajowa 7, 39-200 Dębica
Lokalizacja usług: Al. Piłsudskiego 15/3, Rzeszów
 
data przystąpienia do programu 01.09.2018 
 
Rabat dla uczestników 10% na usługi, grupy 2-5 osób